En del af Dagtilbuddet Vest

Om Outrup børnehave

Outrup børnehave er et rum for unikke mennesker i samspil. Vi ser mangfoldighed som en styrke, og nærvær og respekt som grundværdier.

Dagtilbud_Vest_027

Tilsyn

Varde kommune fører tilsyn med Outrup børnehave.

Det foregår ved at en konsulent tilbringer noget tid i børnehaven, og derefter samler konsulenten op på hvad der er set.

IMG_0956

Vi lægger vægt på

Relationer

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, og med fokus på den gode relation. Derigennem skabes udvikling og trivsel. Vi har respekt for barnets og familiens perspektiv, der i vidt omfang inddrages på forskellig vis.

Udeliv

Vi ser vores 4 tønder land store legeplads og dyr, som en pædagogisk ressource. Vi tilbringer en stor del af tiden udenfor, hvor vi både leger og har aktiviteter i gang. Vi tager på tur rundt i lokalsamfundet, samt på busture i Varde kommunes delebus

Faglighed

Faglighed betyder for os at følge med i, hvad der rør sig inden for den pædagogiske verden og hele tiden at søge at dygtiggøre  og videreudvikle sig. Det betyder også at inddrage de rette fagområder, når vor egen viden ikke slår til, eller der er brug fra input og sparring fra eksempelvis psykologer, tale/hørekonsulenter, fysioterapeuter osv.  så vi sikre den bedst mulige udvikling for det enkelte barn.

 

”Vores børnehave”

Outrup børnehave er kendetegnet ved at være ”Vores børnehave”. Det betyder, at der er et stærkt samarbejde mellem forældre, pædagogisk personale og lokalsamfund. Sammen er vi fælles om at skabe et godt fundament for god udvikling, god tone og en børnehave med børn i trivsel.

Tilfredshed

Forældretilfredshed

Forældrene hjælper med at forbedre og udvikle Outrup børnehave ved at tage del i forskellige måder at give deres mening tilkende.

Det kan være i Dagtilbud Vest bestyrelse, i forældreråd, udfyldelse af spørgeskemaer osv.

Den feedback der kommer tilbage til Outrup børnehave, bliver brugt til at justere, udvikler og sætte nye indsatser i gang.

Forældretilfredshedsundersøgelsen igangsættes af Varde kommune.

Dagtilbud_Vest_019

Kvalitet

Kvalitetsrapport

Dagtilbud_Vest_023

Outrup børnehave

Kløvbakken 70, 6855 Outrup

Dagtilbud_Vest_024