En del af Dagtilbuddet Vest

Velkommen til Outrup børnehave

Outrup børnehave er 4 tønder land fyldt med muligheder. Her er der plads til den enkelte og til fællesskabet.

Hverdagen

Hverdagen i Outrup børnehave

Hvert barn er tilknyttet en gruppe med jævnaldrende børn og primær voksne. Gruppen holder til i deres lokaler i gruppetiden, men udenfor denne tid er børnene ofte på tværs af grupper. Så er det muligt at være sammen med søskende, lære af hinanden og lege andre steder.

Det er muligt at få morgen mad i børnehaven indtil kl 7.30

Børnene skal medbring en god sund madpakke, der kan dække en formiddagsmad, frokost og noget til frugt tid omkring kl.14.00

Udelivet har en stor plads i Outrup børnehave. Derfor er det vigtigt at have tøj og fodtøj med, så man kan klare dagens vejr, hvad enten det er varme, kulde eller regn.

placeholder
Dagtilbud_Vest_036

Leg i naturen

Naturen i fokus

Vi bruger den vestjyske natur som en del af det pædagogiske rum til leg og læring. Der foregår både på legepladsen, og når vi har bussen, som vi deler med fem andre dagtilbud i Varde kommune.

Turene går til havet, skoven, eng, hede og fjord, og gerne flere gange i træk, så børn og voksne kan fordybe sig i de interessante ting, områder eller dyr de finder. Ligeledes opfordre vi forældre til at genbesøge stederne sammen med deres børn efterfølgende.

Dyrene er en del af vores pædagogiske praksis. Vi bruger dem i den pædagogiske praksis, hvor børnene passer dem sammen med de voksne. Herigennem lærer børnene om at passe på andre levende væsner, at dyr skal behandles med respekt, hvordan levende dyrs pels føles, og hvad der skal til for at skabe tillid fra dyr til mennesker. Forældre og børn har mulighed for at passe dyrene i weekenderne.

Dagtilbud_Vest_016

Udvikling

Leg og læring

Leg har værdi i sig selv, og børn lære mens de leger. Derfor arbejder vi udfra det legende perspektiv, hvor børnenes interesse er med til at definere, hvad der er fokus på, når der arbejdes med forskellige temaer. Det kan være ved at lege bondemand der malker koen, hvis temaet er dyr, og børnene er blevet optaget af koen.  Børnenes leg understøttes med billeder, sange, input, besøg på et landbrug osv.

Når der leges, kan nogle børn have brug for ekstra guidning for at forstå, hvad legen går ud på eller hvordan man kan være med. Her er personalets opgave at hjælpe med at sætte ord på,  give barnet viden om det der leges, og hjælpe børnene med at blive opmærksom på hinanden styrker sider.

 

 

 

 

Dagtilbud_Vest_051